Jump to content

Ing. Danuše Patočková / Дануше Паточкова

Vaše perfektní ruština!                         /  Ваш чешский язык станет безупречным!

​​Naše zkušenosti jsou Vaší předností!           /  Наш опыт - Ваш девиз!

 

Ing. Danuše Patočková je soudním tlumočníkem registrovaným Krajským soudem v Praze / Дануше Паточкова как судебный переводчик зарегистрирована Областным судом в Праге.

Specializované oblasti / Специализация в областях:

 • obchodní dokumenty, korespondence / коммерческие документы, переписка
 • právní dokumenty, občanské právo / юридические документы, гражданское право
 • ekonomika, finance, účetnictví / экономика, финансы, бугалтерская отчетность
 • osobní dokumenty, dopisy a korepondence / личные документы, письма и переписка
 • smlouvy, dohody, notářské dokumenty / договоры, соглашения, нотариельные документы
 • technická dokumentace, manuály, návody / техническя документация, руковдства, инструкции
 • webové stránky, prezentace / веб-сайты, презентации
 • články, umělecké texty, knihy / статьи, художественные тексты, книги
 • titulky k filmům, překlad reklamních spotů / титры фильмов, переводы рекламных роликов

  Vybrané projekty / Выбранные проекты

 • titulky pro reklamní animovaný film Příběh Velkopopovického pivovaru / титры в рекламном мультипликационном фильме Повесть о пивоварне Велке Поповице
 • ruské rozhovory ve filmu České televize Zabíjení soudruha v rámci televizního cyklu České století / русские разговоры в фильме Чешского телевидения "Убийство товарища" в рамках телевизионного цикла "Чешский век"

 • překlad knihy Miroslava Brože Válečné dokumenty vypovídají 2. vydání z roku 2007 / перевод книги Мирослава Брожа Военные документы рассказывают 2-ое издания 2007 года

 • ImageImage

Kontaktní informace / Контактная информация

Ing. Danuše Patočková
Dlážděná 25
Tmaň
267 21
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám

Image

 

Image